Modlitba

je silná schopnost člověka, kdy
konečné vědomí oslovuje nekonečno.
Otevřete své srdce a prociťte vděčnost, za vše co v životě máte. Prociťte vděčnost ve svém nitru, uvědomte si, jak obklopuje tělo, vyplňuje a objímá celý prostor kolem. Žena svojí uvolněnou přítomností, modlitbou a požehnámím uzdravuje sebe a ostatní. často používaná v Kundaliní józe, je zároveň požehnáním sobě i druhým, zpívá se na konci cvičení kundaliní jógy. MAY THE LONG TIME, SUN SHINE UPON YOU,
ALL LOVE SURROUND YOU,
AND THE PURE LIGHT,
WITHIN YOU GUIDE YOUR WAY ON
Překlad: Ať věčné slunce na tebe svítí,
vší láskou obklopená/ý jsi
a jasné světlo uvnitř tvého bytí,
tě na tvé cestě provází.
Prociťe srdeční oblast, představte si své blízké a zpívejte pro ně (můžete zpívat pro koho chcete i pro celou planetu). Ucítíte, jak se zpěv změní.
Moje pravidelná modlitba: Prociťuju vděčnost, za vše co v životě mám. Po sadháně: Ať každá bytost nalezne štěstí které hledá.
Ať všechny bytosti žijí v pokoji a blaženosti.
Jsou zbaveny utrpení a dojdou k osvícení.
Ať v každé bytosti svítí světlo naděje.
Mír všem bytostem. Mír všem světům.
Modlitby, které pomáhají, překonat těžké období ............místo teček si doplňte konkrétní přesvědčení, pocit, myšlenku Alexander Loyd
Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ………………. jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc. Bedřich KOČÍ »Všemohoucí a milosrdný Bože – Pane můj, prosím Tě, dovol mi, abych si směl opět uvědomiti, že jsem vyšel z Tvého velikého Ducha, že jsem projevem Tvé Lásky, že jsem dítkem Tvým a Ty mým nejlaskavějším Otcem. Ó, prosím Tě, dopřej mi, aby Tvá Láska, Síla vše uzdravující, vše v život uvádějící a vše při životě udržující, prošla nyní mým tělem, zejména mým nemocným ………. a já věřím, že jakmile se tak stane, budu úplně zdráv. Proto otvírám celou bytost svou a prosím Tebe, dej, ať síla lásky Tvé vejde do mne!« Luule Viilma ODPOUŠTÍM si, že jsi ............. ke mě přišel
ODPOUŠTÍM si, že jsem tě ............. přijala
Prosím o ODPUŠTĚNÍ své tělo, že jsem mu tím ............. udělala špatně.
Joe Vitale Miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji ti
Miluji se, omlouvám se, odpouštím si, děkuji si
Volám Ducha, Nadvědomí najdi prosím, zdroj mých pocitů, myšlenek o ............. Do toho zdroje vrať celou mou bytost ve všech jejích úrovních, vrstvách, oblastech a aspektech. Zde ji rozlož a pročisti Boží pravdou. Procházej všemi generacemi času a věčnosti. Zahoj každou událost a vše co s ní souvisí. Čiň tak dle Boží vůle, dokud nejsem v přítomnosti plná světla a pravdy. Prosím o Boží mír, lásku a odpuštění za své nesprávné představy. Odpuštění všem lidem, místům, okolnostem a událostem, které se na nesprávných myšlenkách, pocitech podílely.

MODLITBA FRANTIŠKA Z ASSISI

Bože, učiň mne nástrojem Tvé vůle.
Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku.
Tam, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění.
Tam, kde jsou různice, dej mi přinést jednotu.
Tam, kde je zoufalství, dej mi přinést naději.
Tam, kde jsou pochybnosti, dej mi přinést víru.
Tam, kde je smutek, dej mi přinést radost.
Pro toho, kdo je v temnotě, Bože, dej mi stát se světlem.
Pomoz mně, Bože,
ne, abych byl utěšován, ale utěšoval,
ne abych byl pochopen, ale pochopil.
Ne, abych byl milován, ale miloval.
Neboť dáváním příjmáme,
odpouštěním je nám odpouštěno
a umíráním se rodíme
k věčnému životu.
A tehdy se uskuteční zázrak, a jeden zázrak bude následovat za druhým, a zázraky nebudou mít konce. Pomoz mně Bože, učiň mne nástrojem Tvé vůle.

MODLITBA ANIČKY

S úctou a pokorou k nejvyššímu vědomí.
S úctou a pokorou ke všemu co vidím.
S úctou a pokorou ke všem slovům.
S úctou a pokorou k sobě.
S úctou a pokorou ke všem milovaným.
S úctou a pokorou ke všem bytostem.
S úctou a pokorou ke všemu co ke mě přichází.
S úctou a pokorou k matičce zemi.

MODLITBA MATKY VŠECH NÁRODŮ

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní na zem svého Ducha.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od zkaženosti, neštěstí a války.
Kéž je Matka všech národů blahoslavená Panna Maria naší Přímluvkyní. Amen.
Section separator
Síla modlitby je, když mluvíte s Bohem. Meditace je, když k vám mluví Bůh. Yogi Bhajan