Mantra

Stanete se zvukem,
který vás donese do nekonečna.
je zvuková vibrace slov v opakovaném rytmu. Pochází z posvátných jazyků Sanskrt, nebo Gurmukhi. Při zpívání nebo recitaci se jazyk a rty dotýkají, masírují meridiánové body v ústní dutině. Stimulují reflexy epifýzy a hypofýzy, mění se chemické složení mozku, harmonizují se hemisféry. Slyšíte otisk vibrace v prostoru, cítíte vibraci zvuku v sobě, začínáte splývat se zvukovým proudem, kterému říkáme . Nekonečný myšlenkový proud se zastaví, vaši 100% pozornost upoutá mantra, zpíváte své Duši. Mantra může být i v češtině nebo jiném jazyku. Důležité je, při zpívání procítit srdce, otevíráte tím srdeční čakru a rozvíjíte svoji neutralitu. Pro hlubší účinek můžete mantru spojit s dechem.

CO JE TO NAAD?

Je to vibrující harmonie, podstata všech zvuků, můžete zažít spojení s nekonečnem. Věda Naad jógy je o umění použití zvuku, vede k probuzení mysli a je stará tisíce let. Naad je základní zvuk všech jazyků, pochází z jednoho společného zvukového proudu.
Mantry používané v Kundaliní józe .......je jich hodně, pravidelně dopňuji :-)

ONG NAMO GURU DEV NAMO

– Adi mantra – znamená prvotní. Tato mantra vás naladí na vyšší já, redukuje ego na nulu a umožní splynutí 10 těl s Naadem. Budete vnímavější a citlivější na zprávy od vašeho těla, mysli a intuice. Probouzí vnitřního učitele, spojuje s energii zlatého řetězu učitelů a nekonečnem.
Význam:
Klaním se jemné božské moudrosti, božskému učiteli ve mně

AD GURE NAMAH,
DŽUGAD GURE NAMAH,
SAT GURE NAMAH,
SIRI GURU DEVE NAMAH

– Mangala čaran mantra – vede k nejhlubší pravdě srdce, odstraňuje pochybnosti, otevírá ochraně a vedení, obklopuje magnetické pole pole ochranným světlem, vytváří zlatý ochranný štít. Můžete používat i před jízdou v autě, vytvoříte tím ochranný štít kolem auta. Nejdříve dejte klíč do zapalování, odříkejte tuto mantru 1 až 3 krát a poté nastartujte.
Význam:
Klaním se prvotnímu Guruovi (vedení vědomí, které nás vede k realizaci nekonečna)
Klaním moudrosti skrze věky
Klaním se pravdivé moudrosti
Klaním se velké, neviditelné moudrosti

SAT NAM

– Bidž mantra – semenná mantra, která probouzí duši do reality. Pravda je naší identitou, vibrujeme naši existenci. Vyvažuje tattvy – elementy.
Význam:
Sat – pravda, skutečnost naší existence, Nam – je identita

SA TA NA MA

– Pandž (znamená pět) šabd – jedna z nejpoužívanějších manter. Vymaže z podvědomí negativní myšlenkové vzorce, probouzí intuici a harmonizuje mozkové hemisféry.
Překlad:
Vyjadřuje pět základních zvuků vesmíru: S – je nekonečno, T – je život, N – znamená smrt a M – je znovuzrození, pátý zvuk je A

AADEE SHAKTEE, AADEE SHAKTEE, AADEE SHAKTEE NAMO, NAMO,
SARAB SHAKTEE, SARAB SHAKTEE, SARAB SHAKTEE NAMO NAMO,
PRITHAM BHAAGAVATEE, PRITHAM BHAAGAVATEE, PRITHAM BHAAGAVATEE NAMO NAMO
KUNDALINI, MAATAA SHAKTEE, MAATAA SHAKTEE, NAMO, NAMO

– Kundaliní Bhakti mantra – volá a ladí frekvenci Božské Matky a její primární ochranné, generující energii. Zpívání odstraňuje obavy a naplňuje touhy.
Význam:
Zavolat, poklonit se základní energii (moci, síle)
Zavolat, poklonit se veškeré energii (moci, síle)
Zavolat, poklonit se té, co vytváří skrze Boha
Zavolat, poklonit se mateřské (moci, síle) tvořivé kundaliní Šhakti

AAD SUCH
JUGAAD SUCH
HAI BHEE (BHAY) SUCH
NANAAK HOSEE BHEE (BHAY)SUCH

– Kundaliní Šhakti mantra je poslední částí Mul mantry a probouzí nás k zážitku Nekonečna. Její vibrace a poselství pomáhají vidět věci tak, jak jsou, přijmout je a odevzdat. Pokud jste se zasekli a potřebujete rozproudit prosperitu, kreativitu zpívejte SHUCH se syčivým zvukem a místo BHEE (BHAY).
Význam:
Pravda na počátku
Pravda po celé věky
Pravda v tuto chvíli
Nának říká čistá, pravda bude vždy pravdivá

EK ONG KAR, SAT NAM, SIREE WHA-HAY GUROO

– Adi Šhakti mantra – má silný vliv na probuzení Kundaliní a pozastavení mysli v blaženosti.
Význam:
EK – Jedna, podstata všech; ONG – prvotní vibrace, ze které plyne veškerá tvořivost; KAR – stvoření; SAT – pravda; NAM – jméno; SIREE – velký; WHA – extáze; GUROO – moudrost. Význam celé mantry – existuje jeden Stvořitel, jehož jméno je Pravda. Veliká je extáze té Nejvyšší Moudrosti.

EK ONG KAR, SAT NAM,
KARTAA PURAKH, NIRBHO, NIRVAIR
AKAAL MOORT, AJOONEE, SAI BHANG
GUR PRASAAD, JAP
AAD SUCH, JUGAD SUCH, HAIBHEE SUCH, NAANAK HOSEE BHEE SUCH

– Mul Mantra – balada osvícení – je kořenem všech manter, zpívání zakóduje podstatu Božství v každé buňce. Můžete zažít rozšíření. Mění osud v prosperitu.
Význam:
Stvořitelem všeho je jeden. Pravda je Jeho Jméno. Dělá všechno, nebojácně, bez hněvu, nehynoucího, nenarozeného, seberealizovaného, realizovaného prostřednictvím Guruovy milosti, Medituj. Na začátku byl pravdivý, pravdivý skrze všechny věky, pravdivý i teď. Nanak bude vždy pravdivý.

GOBINDAY, MUKUNDAY, UDARAY, APARAY, HARIUNG, KARIUNG, NIRNAMAY, AKAMAY

– Guru Gaitri mantra – přináší stabilitu do hemisfér mozku, pracuje na srdečním centru a rozvíjí soucit, trpělivost, toleranci, spojuje se s nekonečným. Zpívání vibrací těchto osmi atributů Boha má moc odstranit karmické bloky, očistit podvědomí, odstranit překážky, vytvoří magnetické pole, které přitahuje prosperitu.
Význam:
Chránící, Osvobozující, Osvěcující, Nekonečný, Ničicí, Tvořicí, Bezejmenný, Bez tužeb.
, jméno pro Boha. Význam: kreativní nekonečno. , je Tvůrce – základní vibrace, ze které plyne veškerá tvořivost. Význam: ONG – Tvůrčí vědomí , je potvrzením duše naší podstaty, která otevírá srdce a probouzí neutrální mysl.
Význam: ONG – Tvůrčí vědomí, SO HUNG – já jsem ty nebo to.

RA MA DA SA
SA SAY SO HUNG

– Siri Gaitri mantra – léčivá mantra Kundaliní jógy, jednotlivé zvuky nastolují rovnováhu čaker. Aktivuje léčivou sílu rukou.
Význam:
RA – slunce, MA – měsíc, DA – země, SA – nekonečno.
SAY je souhrnem Nekonečnosti, SO HUNG znamená – Já jsem Ty
RA MA DA SA je mantra Země, SA SAY SO HUNG je mantra éteru.

SA TA NA MA
RA MA DA SA
SA SAY SO HUNG

Tato mantra je spojena s Ganéšou (Ganpati) hinduistický bůh poznání a štětí. Pomáhá překonávat překážky, rozproudí radost a prosperitu. Pročiští bloky v karmě. Je výborná pro uspání malých dětí.
Význam:
Vyjadřuje pět základních zvuků vesmíru: S – je nekonečno, T – je život, N – znamená smrt a M – je znovuzrození, pátý zvuk je A,
RA – slunce, MA – měsíc, DA – země, SA – nekonečno.
SAY je souhrnem Nekonečnosti, SO HUNG znamená – Já jsem Ty
RA MA DA SA je mantra Země, SA SAY SO HUNG je mantra éteru.

SAT NAARAYAN, WHA-HAY GUROO,
HAREE NAARAYAN SAT NAAM

– Chotay Pad mantra – přináší vnitřní mír, radost a štěstí
Význam:
NAARAYAN – aspekt Nekonečnosti, který se vztahuje k vodě, HAREE NAARAYAN – tvořivá síla, díky níž je člověk, intuitivně jasný a schopný léčit,
SAT NAARAYAN – udružující, WHA-HAY GURU – nepopsatelná moudrost, SAT NAM – Pravá identita.

WHA-HAY GUROO

– Guru mantra – mantra extáze, zpívání zvyšuje vědomí do extatického stavu.
Význam:
Jsem v extázi, když zažívám nepopsatelnou moudrost

GUROO GUROO WHA-HAY GUROO,
GUROO RAM DAS GUROO

– Guru mantra Guru Ram Dase – mantra neutrální mysli, pokory, uvolnění emocí, sebeuzdravení. Přivolává ochrannou milost Guru Ram Dase a jeho světlo. Zpívejte v nebezpečí, nebo v náročných životních etapách. Toto byla osobní mantra Yogi Bhajana.
Význam:
Moudrý je ten, kdo slouží nekonečnu
Section separator
Ve zvuku najděte ticho. V rezonanci najděte jednotu. Ve vibracích najděte mír.